• Nowy rewelacyjny program !!!
  GUITAR ENCOUTERS
  Gitara elektryczna już od 9 roku życia!!!
 • Zadzwoń lub napisz
  +48 512 215 590
  info@yamahatarnobrzeg.pl
 • Wykwalifikowana kadra
  Wspaniałe podejście do dzieci
  Serdecznie zapraszamy
 • Bogata oferta
  Programów nauczania
  Zapoznaj się z naszą ofertą
 • Wieloletnie
  Doświadczenie
  w pracy z młodzieżą
 • Darmowa
  Lekcja próbna
  Przyjdź do nas

WCZESNO DZIECIĘCA EDUKACJA MUZYCZNA

Począwszy od pierwszego dnia życia doświadczenia zmieniają mózg. Właśnie w okresie niemowlęcym nabywane są umiejętności, które umożliwiają poznanie otaczającego świata i samych siebie. Słuchanie muzycznych dźwięków i brzmień, "śpiewające gaworzenie" piosenek, prowadzi do intensywnego połączenia komórek mózgowych. Uniwersalne oprogramowanie w "biokomputerze" niemowlęcia, służące nauce każdego dowolnego języka, rozpoznaje muzykę jako język i stwarza, zależnie od intensywności zajmowania się muzyką, warunki do tego, aby muzyka była rozpoznawana jako drugi język "ojczysty".


W wieku 4-5 lat dzieci poszerzają znacznie zasób słownictwa. W tym okresie czynne uczestnictwo w zajęciach muzycznych wspiera rozwój mowy, pomagając zrozumieć znaczenie słów. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala maluchom lepiej koordynować ruchy poszczególnych części swojego ciała.


Wczesnodziecięca edukacja muzyczna...

 • ma bardzo istotny wpływy na rozwój dziecka
 • jest ważnym czynnikiem wspierającym kompetencję językową i słuchową dziecka
 • rozwija jego pamięć - istotne czynniki w procesie uczenia się i późniejszym rozwoju zawodowym.

Rozwój muzyczny...

dokonuje się sam, jeśli wychowawcy i rodzice współpracują z odpowiednimi instytucjami, bawią się z dzieckiem, nawiązują z nim kontakt, zachęcają do naturalnych zachowań muzycznych.

Doświadczenia muzyczne z dzieciństwa...

mogą znacząco oddziaływać na nastawienie do muzyki w wieku młodzieńczym i dorosłym. "Okna czasowe" w odpowiednim okresie życia zostały otwarte i umożliwiają specyficzny rozwój jakościowy. W pełnym tego słowa znaczeniu możemy dzieci nauczyć talentu, o ile w odpowiednim czasie coś sensownego im zaoferujemy.
Warto też zwrócić uwagę na aspekt społeczny zajęć grupowych. Dzieci obcują ze swoimi rówieśnikami, zdobywając doświadczenia z zakresu zasad współżycia w zespole.

Dalsze informacje o naszych programach:

YAMAHA Szkoła Muzyczna Tarnobrzegul. Dominikańska 8 II piętro, 39-400 Tarnobrzeg
Kontakt telefoniczny: +48 512 215 590email: info@yamahatarnobrzeg.pl